INTRODUCTIE

Nu het gebruik van Cad-systemen steeds meer toeneemt, blijkt er behoefte te ontstaan aan dienstverlening op dit gebied. CADQ is een klein bureau, dat na jarenlange ervaring met Autocad in diverse versies, zich is gaan toeleggen op het verlenen van diensten aan andere AutoCad gebruikers.

Wij kunnen u het volgende bieden:

TEKENWERK

Wij kunnen voor u technisch tekenwerk verrichten. Momenteel hebben wij voornamelijk de kennis in huis voor tekenwerk op bouwkundig gebied, Echter, ook voor andere disciplines is het mogelijk om tekeningen te verzorgen, wanneer dit eenvoudig 'productiewerk' betreft, zoals bijvoorbeeld het invoeren van bestaand tekenwerk. Het is vanzelfsprekend dat wij ons zullen aanpassen aan de door uw bureau gehanteerde tekenstijl.

PERSPECTIEVEN

Wij hebben ruime ervaring in het vervaardigen van 3-dimensionale tekeningen. Dit kunnen zowel isometrie-en zijn, alsook perspectivische weergaves. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij volledig gedetailleerde tekeningen vervaardigen, maar ons ook beperken tot alleen de hoofdlijnen, zodat u een onderlegger heeft voor verdere handmatige afwerking.

PRESENTATIES

Wanneer een grotere mate van realisme is vereist, kunnen wij op basis van AutoCad tekeningen ook foto-realistische afbeeldingen van uw projecten verzorgen.

CONFIGURATIE

AutoCad is een programma dat op zeer veel aspecten kan worden aangepast. En hoewel dit veel tijdsbesparing kan opleveren, wordt daar door de meeste gebruikers door een gebrek aan tijd of kennis, eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan: aanpassen van menu's (wij hebben eens een Poolse versie geleverd..), toevoegen van lijntypes, arceerpatronen, lettertypes, e.d., het opzetten van proto-type tekeningen, het wijzigen van standaard instellingen, het vervaardigen van kaders en stempels, het opzetten van een bibliotheek, etc.

SPECIALE SOFTWARE

Daar AutoCad een 'open' programma is, (iedereen kan commando's aan het programma toevoegen of wijzigen), zijn er sinds AutoCad succesvol werd, vele leveranciers op de markt gekomen met zgn. AutoCad-applicaties: software paketten die bepaalde funcionaliteit aan het programma toevoegen.

Ook wij ontwikkelen dergelijke software, van eenvoudige hulpmiddelen tot gecomliceerde programma's. Deze software is steeds ontwikkeld vanuit de behoeftes van onze dagelijkse tekenpraktijk. Alle software kan worden aangepast aan uw wensen, of eventueel speciaal voor u vervaardigd, om zogoed mogelijk aan te sluiten op uw werkzaamheden.

INSTALLATIES

Hoewel wij niet pretenderen IT specialisten te zijn, kunnen wij u toch behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld installaties van nieuwe software, opzetten van een netwerk, installatie en configuratie van DOS of Windows, maken van backups, e.d.

TRAINING & OPLEIDINGEN

Zowel voor pas gestarte, als voor meer ervaren AutoCad gebruikers kunnen wij trainingen verzorgen. Dit kan een uitgebreide beginners-opleiding van enkele dagen zijn, maar het is ook mogelijk dat u als meer ervaren Cad gebruiker, moeite heeft met een specifiek onderwerp, waarbij wij u een korte tijd kunnen helpen dit met u op te lossen. In de meeste gevallen zullen de trainingen op uw bedrijf plaatsvinden.

BACKUP SERVICE

Afgesloten projecten kunnen beter worden ge-archiveerd en daarna van de computer worden verwijderd. Wij kunnen uw tekeningen ophalen , waarna u ze 'opgeschoond' terug ontvangt op CD rom, ons insziens op dit moment het meest betrouwbare systeem om uw tekeningen voor lange tijd te bewaren.