3DSOLID

Eenvoudig programma, dat een onmisbaar hulpmiddel blijkt te zijn wanneer u zich bezighoudt met solid-modelling.

<meer informatie>

CATALOG

Om een catalogus op papier te vervaardigen, van alle blokken in een biblitheek.

CHECKDIM

Doorzoekt een tekening op foutieve bematingen, en plaatst daar een symbool bij.

COLOR MANAGER

Wijzigt in een tekening de kleuren, bijvoorbeeld alle blauwe objecten wijzigen in rood en alle rode objecten in groen.

<meer informatie>

DDARRAY

Dit is een dialoog-venster versie van het ARRAY commando, uitgebreid met enkele zeer nuttige extra opties.

<meer informatie>

DDARROW

Tekent pijlen in een aantal varianten: open en gesloten, met 1 pijlpunt of aan beide uiteinden, en dat in verschillende breedtes.

<meer informatie>

DDBLOCK

Dit is een dialoog-venster uitvoering van het BLOCK commando.

<meer informatie>

DDCALC

Eenvoudige rekenmachine, voor gebruik binnen Autocad.

<meer informatie>

DDCHANGE

Voor het wijzigen van eigenschappen als kleur, lijntype, ltscale, etc. van meerdere geselecteerde objecten. Alle eigenschappen kunnen ook worden gekopieerd van een ander object in de tekening.

<meer informatie>

DDCVUNIT

Calculator voor het omzetten van eenheden, bijvoorbeeld millimeters naar inches, square feet naar vierkante meters, etc.

<meer informatie>

DDEDIT

Voor het aanpassen van tekst. Hetzelfde commando wordt gebruikt voor het aanpassen van DTEXT, MTEXT, ATTRIBUTEN en MAATVOERING-tekst.

<meer informatie>

DDFONTS

Snel een nieuwe tekst-stijl aanmaken, inclusief een font preview optie. Vooral nuttig in Autocad 12, in nieuwere versies kunt u beter gebruik maken van het STYLE commando.

<meer informatie>

DDHAT

Vereenvoudigd arceren, door u te laten kiezen uit een lijst met materialen, waarna het programma voor u het arceerpatroon, de schaal en de hoek instelt.

<meer informatie>

DDKOZIJN

Bedoeld voor het tekenen van kozijnen in bouwkundige plattegrond tekeningen. Naast een aantal standaardkozijnen, kunnen puien worden getekend tot maximaal 10 segmenten, met vast glas, deuren, paneelvullingen, etc.

<meer informatie>

DDLMODE

Programma voor het beheren van LAYERS, naar onze mening zeer overzichtelijk, en daardoor prettig te gebruiken. Ook hier zijn weer extra opties toegevoegd die in het DDLMODES commando van Autodesk ontbreken.

<meer informatie>

DDMLAYER

Uit een lijst kiest u de lagen die u aangemaakt wilt hebben. Het programma maakt die in 1 handeling aan, in de gewenste kleur en met het gewenste lijntype. De lijst kan eenvoudig door u worden gewijzigd en uitgebreid.

<meer informatie>

DDPEDIT

Het PEDIT commando, voor het wijzigen van polylijnen, hier voorzien van een dialoog venster.

<meer informatie>

DDPURGE

Dialoog venster uitvoering van het PURGE commando. Daar vaak meerdere 'purges' nodig zijn om alle overbodige elementen te verwijderen, is een optie toegevoegd om het aantal herhalingen in te stellen.

<meer informatie>

DDSETUP

Bedoeld om een aantal handelingen, die bij het opstarten van een nieuwe tekeningen worden verricht, te versnellen, zoals het instellen van maatlijnen en teksten, de schaal waarop later geplot gaat worden, het plaatsen van kaders en stempels, etc.

<meer informatie>

DDSTEEL

Tekent, op basis van de tabellen uit het Poly-Technisch zakboekje, de meest voorkomende stalen profielen, zals HAE, HEB, INP, IPE, etc.

<meer informatie>

DDTEXT

Dient voor het plaatsen van tekst in de tekening. U kiest de gewenste teksthoogte, zoals die op de afdruk moet worden, 1.5...10mm. Naast gewone tekst zijn diverse varianten toegevoegd, waaronder een van de beste LEADER opties die wij tot dusver hebben gezien.

<meer informatie>

DDVPORT

Velen maken zelden gebruik van de voordelen die het werken met PAPERSPACE kan hebben, daar het correct instellen daarvan teveel moeite is. met behulp van dit programma wordt dat zeer eenvoudig.

<meer informatie>

DDWALLS

Bedoeld voor in bouwkundige plattegrond-tekeningen, tekent dit programma voor u muren, zowel enkele als spouwmuren. U kunt ten alle tijden de weergave van deze muren wijzigen: gevuld(zwart), ge-arceerd of open(leeg).

<meer informatie>

DIM COMMANDER

Voor het snel plaatsen van maatvoering. Na het plaatsen van de eerste maatvlijn gaat u automatisch verder met DIM CONTINUE, totdat u geen nieuw punt meer selecteerd. Heeft enkele handige extra mogelijkheden die het DIM commando niet heeft.

<meer informatie>

DIMIT

Vindt u het ook zo lastig alle kenmerken van de bemating correct in te stellen? In dit programma zijn alle veel gebruikte eigenschappen in 1 overzichtelijke dialoog geplaatst. Uitsluitend zelden gebruikte eigenschappen zult u met het standaard DDIM commando moeten instellen.

<meer informatie>

DOUBLE SAVE

Bewaar uw tekening met een kopie ervan in een backup-directorie, in 1 handeling.

FASTENER

Tekent voor u bouten, moeren, schroeven en dergelijke. Worden in de tekening getekend, dus zonder gebruik van een bibliotheek.

<meer informatie>

FLATTEN

Soms worden problemen met OSNAP's veroorzaakt doordat elementen in de tekeningen zich op verschillende hoogtes blijken te liggen. Dit programma converteerd alle elementen naar Z=0.

GRID

Voor het plaatsen van stramienlijnen. U geeft de gewenste afstanden en het aantal op, het programma tekent de stramienen op de juiste laag, voorzien van teksten A..X en 1..xx. Er kan uit verschillende layouts worden gekozen.

<meer informatie>

LAYER MANAGER

Programma om snel en eenvoudig verschillende Lagen opties in te stellen, zoals ON/OFF, FREEZE/THAW, LOCK/UNLOCK etc. Alle opties hebben de mogelijkheid de gewenste laag te kiezen door een element op het scherm te selecteren, maar kunnen ook uit een lijst worden gekozen.

<meer informatie>

MAKE SLIDE

Maakt van iedere tekening in een gekozen directorie een SLIDE aan. De slides worden geplaatst in een sub-directorie SLIDES van die directorie.

NUMCMD

Voor wie nog graag van het toetsenbord gebruik maakt, is dit een handig programma, daar het de 99 meest gebruikte commando's onder de nummers 1 t/m 99 beschikbaar stelt. Het numeriek toetsenbord bevindt zich immers vlak naast de muis!

PCB

Gebruik Autocad om uw PCB's (Printed Circuit Boards) te ontwerpen. Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor thuisgebruik, denken wij dat dit programma voldoende mogelijkheden heeft voor diegene die slechts zo nu en dan een PCB moet ontwerpen. Wanneer dit uw dagelijks werk is, bent u waarschijnlijk beter af met een gespecialiseerd programma.

<meer informatie>

QAREA

Dialoog uitvoering van het AREA commando. Ontwikkeld om de mogelijkheid te kunnen toevoegen om de eenheid en het aantal decimalen te kunnen toevoegen. Heel prettig als u bijvoorbeeld direct het oppervlakte in vierkante meter wilt uitlezen!

<meer informatie>

QDIST

Te vergelijken met QAREA, maar nu voor afstanden. De te kiezen eenheden zijn uitgebreid met inches en feet, en voor bouwkundige toepassingen met koppen- en lagenmaten.

<meer informatie>

QLIB

Onze oplossing voor het gebruik van een bibliotheek met blokken. De meeste bibliotheek programma's werken op basis van vaste lijsten. Daardoor is uw bibliotheek slechts met moeite door uzelf uit te breiden. QLIB daarentegen leest de informatie van uw harde schijf, waardoor nieuw toegevoegde blokken meteen in de lijst zijn opgenomen.

<meer informatie>

QLIST

QLIST geeft in grote lijnen dezelfde informatie als het LIST commando, maar dan in een dialoog-venster. Wij denken wij dat de gepresenteerde informatie nuttiger is voor het algemeen gebruik,

<meer informatie>

QRE

Voer de gegevens over een te tekenen rechthoek in in een dialoog venster. Rechthoek kan worden voorzien van afronding of afschuining en arcering. Ook de lijndikte, de lijnsoort, de laag of de kleur kan meteen worden aangegeven.

<meer informatie>

RENVOOI

Samenstellen van een renvooi met brandweer voorschriften, door eenvoudig de gewenste teksten, als blokken, in een kader te plaatsen. De teksten zijn overeenkomstig de brandweervoorschriften in onze woonplaats, maar kunnen natuurlijk voor u worden aangepast.

<meer informatie>

SNAPSHOT

Stel de gewenste camera's in en de kijkhoogte en het programma genereerd een perspectivische weergave van uw 3D tekening, die meteen kan worden bewaard als een VIEW of een SLIDE.

<meer informatie>

TOOLBOX

Dit is een verzameling programma's die te klein zijn om als afzonderlijke programma's te worden geleverd. Maar doordat de meeste routines dagelijks vele tientallen malen worden gebruikt toch buitengwoon nuttig.

<meer informatie>

WBALL

Schrijf in 1 handeling alle blokken uit uw tekening als WBLOCK naar de harde schijf. Er wordt de mogelijkheid gegeven te selecteren welke blokken u wel, en welke u niet weggeschreven wilt hebben.

<meer informatie>

<< TERUG