DDHAT

Het plaatsen van arceringen is in Autocad enigszins omslachtig. Immers, voor ieder te arceren object moet u weer opnieuw het arceerpatroon, de hoek en de schaal instellen.Daarom gebruiken wij hier een andere aanpak: Wij kiezen uit een lijst met materialen, waarna het programma voor ons de juiste eigenschappen instelt. Dat doet het op basis van een tekst-bestand, waarin uw persoonlijke voorkeuren worden bewaard, die natiuurlijk door uzelf te wijzigen of uit te breiden zijn.

In tegenstelling tot het BHATCH commando van Autocad, keert u na het selecteren van het gewenste materiaal niet meer terug in het dialoogvenster, maar kunt verder gaan met selecteren van de gewenste objecten, die dan meteen worden ge-arceerd. Op de commando-regel kan worden geschakeld tussen PICK POINT of SELECT OBJECT.

<<TERUG