COLOR MANAGER

Vooral wanneer u tekeningen van derden ontvangt, kan het voorkomen dat daarin een totaal ander kleurenschema wordt toegepast, dan in uw bureau gebruikelijk is. Ook bij een eigen tekening kan het zijn, dat u een reden heeft om globaal, dus in de gehele tekening, de kleuren te wijzigen. Dit programma kan daarbij een bruikbaar middel zijn.

U kiest de kleur die u wilt wijzigen, zoals die vermeldt staat aan de linkerzijde van de lijst, klikt op PICK COLOR om een andere kleur te selecteren. wanneer u alle te wijzigen kleuren hebt ingesteld, klikt u op OK en het programma voert deze wijzigen door.

<<TERUG