3DSOLID

Wij hebben 3DSOLID, omdat we bij het werken met Soloid Modelling steeds weer dezelfde 3 commando's moesten gebruiken. Eerst een Region maken van de polylijn met het REGION commando, daarna de hoogte instellen met ELEVATION, en uiteindelijk met EXTRUDE een dikte aan het object geven. Met behulp van dit eenvoudige programma gaat dat absoluut veel sneller.

.

Selecteer eerst de objecten waarvan u een Solid wilt maken. Daarvoor niet geschikte objecten worden automatisch uitgefilterd. Dan verschijnt de volgende dialoogvenster, waain u de gewenste waarden invult. De waarden worden onthouden voor de volgende aanroep van het programma.

<<TERUG